FAQ parterapi

Spørgsmål og svar: FAQ Parterapi

Se også:

Nedenfor er samlet en række af de mest almindelige spørgsmål og svar omkring parterapi, eller parrådgivning, som det også kaldes. Hvis der er noget du gerne vil have uddybet er du meget velkommen til at kontakte mig.

Hvornår kan man bruge parterapi?

 • Når i har svært ved at få løst problemerne – de ligger og “ulmer” og i når aldrig at få dem løst for alvor
 • Når samtalen er forsvundet – “vi taler aldrig rigtigt om noget – udover almindeligheder og hverdagsting”
 • Når du føler dig ensom og forladt – eller alene med ansvaret for de praktiske ting
 • Når i føler at varmen, nærheden og kærligheden er ved at forsvinde
 • Når i skændes eller lukker af og kører tavshedens spil
 • Når sexlivet er gået i stå
 • Når den ene søger bekræftelse udenfor forholdet eller i forbindelse med utroskab

Hvad skal der til for at parterapi virker?

 • Der ligger næsten altid manglende forståelse og manglende kommunikation bagved problemerne.
 • Forudsætningen for at forbedre jeres kommunikation og skabe nye muligheder for at jeres parforhold kan virke er, at der er et reelt ønske om at prøve at rette op på forholdet. Altså vilje til at prøve at få det til at lykkes.

Skal man blive ved med at gå i parterapi?

 • Målet er, at i gennem et afsluttet forløb får sat jeres forhold på de rigtige skinner. Og at i derefter selv kan holde den rigtige retning ved hjælp af de værktøjer og metoder i lærer og træner. Nogle gange kan det være relevant at vende tilbage, hvis forholdet og jeres kommunikation efter et stykke tid begynder at glide tilbage i de uhensigtsmæssige mønstre. Men udgangspunktet er, at i selv skal kunne mestre jeres forhold.
 • Parterapi er ikke et let hop over det laveste gærde. I kommer til at arbejde seriøst med jer selv og jeres forhold, med jeres respektive mål, forventninger og grænser. Dels i selve parterapi-forløbet, men også bagefter. Det “koster” en indsats – men det er også belønningen værd i form af mere nærvær, respekt, tillid og samhørighed.

Skal begge parter ville det?

 • I princippet ja. Men man kan godt få meget udbytte af parterapi, selvom den ene part nærmest skal tvinges med. Det er ikke usædvanligt, at den modvillige part først accepterer at gå i parterapi under truslen om skilsmisse.
 • Som regel skyldes modviljen tanker om, at “det ikke nytter”, “det er for dyrt”, “jeg skal bare laves om”, “terapeuten holder altid med den anden”, “det er bare snak” osv.
 • Ofte (men ikke altid) dækker forbeholdene over, at man er bange for at man skal have skylden eller at man skal lave sig selv om. Nogle gange er det angst for at skulle forholde sig til en masse smertefulde ting, som man er bange for ikke at kunne håndtere – så er det nemmere at blive væk.
 • I langt de fleste tilfælde vil den skeptiske part “tø op” meget hurtigt i forløbet, når han eller hun opdager, at det ikke er farligt, hverkenfor forholdet eller én selv.

Hvad handler parterapi om?

 • Parterapi handler i stort omfang om at lære at tale sammen på en ordentlig måde. Ikke bare “at tale pænt”, men at tale sammen på en måde, så begge parter føler sig både set og hørt – og ikke mindst respekteret. I behøver ikke være enige, men i kan lære at være uenige på en ordentlig måde.
 • Parterapi handler også om at lære at tale sammen om følelser – også de svære, triste og farlige følelser
 • Parterapi handler også om at finde ud af, hvordan i får energi ud af jeres samvær – hvordan i tanker hinanden op og hvordan i undgår at stjæle hinandens energi.
  Parterapi handler også om at komme af med vrede på en ordentlig måde, så der er plads til at være vred uden at såre den anden.
 • Parterapi handler også om at hvordan i bliver bedre til at undgå at lave fejl overfor hinanden
 • Sammenfatte kan man sige at det handler om jeres Tanker (fx om jer selv, hinanden, sex og familie/parforhold), Adfærd (Det i gør og det i ikke-gør med hinanden og overfor hinanden) og Kommunikation – det i taler om og måden i taler med hinanden på.

Hvordan foregår parterapien?

 • En gammel myte er, at parterapi “bare er snak uden ende”. Formen er baseret på samtale, men parterapien indeholder også meget konkrete værktøjer, metoder og øvelser, som sigter direkte på, at i fra gang til gang kan øve jer hjemme – og hurtigt opleve, at der bliver mere nærhed og færre konflikter.

Forebyggende parterapi, hvad er det?

 • Nogle par – som måske uden held har kæmpet og kæmpet for at få tidligere forhold til at lykkes – anvender parterapi som en slags “service-eftersyn” på parforholdet. Det kan også være et par hvor den ene eller begge tidligere har prøvet at være i parterapi, men at det var for sent til at redde forholdet

Hvem kan bruge parterapi?

 • Man skal være et par :-) Det er som regel par forstået som to i et kærlighedsforhold, men man kan faktisk bruge parterapi til andre tætte relationer; fx. to bedste veninder, far & søn eller andre tætte følelsesmæssige relationer.
 • Nogle gange er det relevant at kombinere par-terapien med individuelle sessioner, hvis der er behov for at den ene part arbejder med bestemte problemer, som ikke har så meget med selve parforholdet at gøre.

Er Parterapi ikke en form for Psykoterapi?

 • Nej, egentlig ikke. Parterapi handler om at se fremad og finde en vej og en fremtid, der tilfredsstiller begge parter i forholdet. Så kan forholdet og i selv vokse sammen – i stedet for fra hinanden. Selvfølgelig kan der dukke ting op fra fortiden, som forklarer hvor uhensigtsmæssige adfærds- og kommunikationsmønstre kommer fra.
 • Psykoterapi handler i vidt omfang om at finde og bearbejde forhold fra fortiden – fx. barndommen – som giver dårlige livskvalitet i nutiden. Det kan være angst, depression eller andet. Hvis parterapien afdækker sådanne forhold vil jeg henvise til behandling hos fx. en psykolog eller en psykoterapeut.

Er parterapi ikke en fallit-erklæring?

 • Tværtimod – men det skal jeg jo sige … :-) Jeg synes, at det er ansvarligt og modent at vælge at få professionel og neutral hjælp. Det viser at man har indset, at problemerne er svære at løse – og at man ved at det er vigtigt for forholdet at få dem løst.
 • Parterapi er ikke en garanti for at forholdet kan komme tilbage på sporet, men mange gange er fraværet af parterapi en næsten sikker opskrift på et brud.
 • Mange kommer først “når alt andet er forsøgt”, og så kan det være svært og koste flere kræfter at komme tilbage på sporet. Derfor: Kom hellere for tidligt end for sent; Det værste i kan risikere er at blive sendt hjem med en ny indsigt: Det her kan vi faktisk godt klare selv…

Skal man lave sig selv om?

 • Nej – hverken du eller din partner skal laves om. Men den måde i kommunikerer med hinanden – og jeres adfærd i øvrigt – skal måske justeres, så den skaber nærhed og respekt i stedet for afstand, tillid i stedet for mistillid og forståelse i stedet for misforståelse.
 • Billedligt talt er det som at sidde på en vippe; I hjælper begge to med til at kravle længere ud – og væk fra den anden. For at holde balancen bliver den anden tvunget til også at kravle længere ud. Parterapi handler i overført betydning om at lære at kravle tættere på – at øge nærheden og mindste afstanden.

Holder parterapeuten med den ene part?

 • Nej parterapeuten er ALTID neutral. Det handler IKKE om at placere skyld og skælde ud – der skal som regel to til tango, og det er meget sjældent, at problemerne kun skyldes den ene part. Det handler om at få tilpasset jeres måde at være sammen på, så jeres fremtidige parforhold bliver bedre. Terapeuten kan selvføgelig godt tage stilling og jeg fortæller ofte hvad jeg selv ville synes i en given situation. Men det er mit liv ikke jeres. Så det vil altid være jeres valg og jeres beslutninger, der styrer. Det er jo jeres liv!
 • Uanset hvor meget man synes det hele er “den andens skyld”, så handler parterapien ikke om skyld. Det handler om at få forholdet til at fungere til begges tilfredshed, så forholdet og I selv kan vokse sammen – i stedet for at vokse fra hinanden.

Kan man komme videre efter utroskab?

 • Det er et af de sværeste spørgsmål at svare på. Utroskab ER et af de største svigt man kan komme ud for i et forhold, og noget af det, der er svært at reparere på. Parterapi kan nogle gange hjælpe til at i kan finde en ny nærhed og tillid. Andre gange giver parterapien mulighed for at i kan komme videre på en ordentlig måde uden bitterhed. Man kan sige at det er en af de situationer, der kræver mest arbejde af jer begge to, for at det skal lykkes.

Er målet altid at bevare forholdet?

 • Nogle gange er der så meget mistilid, manglende respekt, forskellige behov eller andet, at det ikke giver mening at fortsætte forholdet. I den situation kan parterapi bidrage til at erkende dette – og til at sikre, at forholdet kan brydes og begge kan komme videre på en ordentlig og værdig måde.
 • Særligt i forhold med børn er dette vigtigt, men alle har ret til at komme videre efter et forhold med selvrespekt og selvværd i behold. Og de fleste ønsker sig at blive en bedre kæreste i det næste forhold

Tavshedspligt – hvad med den?

 • Parterapeuten har fuldstændig tavshedspligt. OGSÅ imellem parterne; Dvs. at hvis i ved siden af parterapien har individuelle sessioner gælder tavshedspligten også dér. Hvis du fx. fortæller terapeuten at du har været utro kommer det ikke videre – heller ikke til din partner hvis du ikke ønsker det. Den eneste undtagelse er servicelovens paragraf 36 – som handler om svigt overfor børn. Hvis terapeuten får viden om, at mindreårige omsorgssvigtes har han/hun (ligesom alle andre danskere) pligt til at indberette det til myndighederne – typisk til socialforvaltningen.

Hvad koster det?

Hvor tit skal man komme?

 • Det mest almindelige er med 2-3 ugers mellemrum de første par gange og derefter typisk hver fjerde eller femte uge senere i forløbet..
 • Hvis det er mest praktisk for jer kan jeg også komme til jer – det forudsætter dog at i kan skabe rum og ro i et par timer: Dvs. pasning af børn osv., så i kan fokusere på terapien.
 • Derudover skal i bruge tid med hinanden i hverdagen på “hjemmearbejde”. Og i skal regne med det kræver at i bruger tid på øvelser mv. I har typisk brugt meget lang tid på at “lære” de dårlige vaner i har i dag. Det tager tid at få nye, bedre vaner og mønstre.

Kan man prøve det? – book en Mini-session

 • Hvis du er usikker på om jeg – eller coaching / terapi  – i det hele taget er noget for dig, så er du velkommen til at booke en “minisession” første gang. Den tager typisk 30-45 minutter, den er gratis og den giver os mulighed for at møde hinanden og checke om der er den nødvendige kemi.
 • I præsenterer din baggrund og problemstilling og jeg fortæller om, hvad du kan forvente, hvordan det er at være klient hos mig og om de terapeutiske værktøjer og arbejdsmetoder jeg anvender – herunder arbejdsform, de retninger indenfor psykologien jeg tror på, tavshedspligt osv.

Hvis i har andre spørgsmål eller vil have uddybet noget af ovenstående, så skriv helt uforpligtende til mig på tomas@tomasfriis.dk

Indkøbskurv
Scroll to Top