Samlivskontrakt

Når et parforhold går vintervejen er det ikke altid, men meget ofte fordi forventningerne er bristet. Der er en klassisk joke om at

Mænd håber at hun aldrig forandrer sig – men det gør hun. Kvinder håber at han med tiden forandrer sig – det gør han ikke

Og de fleste ender – mere eller mindre – med følelsen af at være blevet snydt; Det der blev var ikke det vi havde læst i brochuren. Problemet er ofte at brochuren aldrig for alvor hverken var andet end inde i vores eget hovede. Eller havde karakter af mere en luftige ønsker og intentioner.

En måde at angribe forventninger (som grundlæggende er behov der ikke er kommunikeret klart nok) er at være mere selvansvarlige. At begge parter er mere selvansvarlige end det er sædvanligt omkring forventninger, behov, rammer og “regler”. Og sammen få kigget på; hvad formålet med relationen er, hvordan vi opnår det formål og hvordan det går med det undervejs i processen. Og at gøre alt dette tydeligt og eksplicit – og ikke kun over en flaske champagne i fuldmånen og forelskelsens skær.

Det er ikke en éngangsøvelse; verden, mennesker og relationer ændrer sig over tid, så det er nyttigt og vigtigt at vende tilbage til og evaluere og justere.

Jeg har efterhånden arbejdet med en del klienter, der tager et ligeså “professionelt” (eller voksent om man vil) ansvar for deres relation, som de i øvrigt går ansvarligt til deres job, uddannelse og andre vigtige domæner i livet. De arbejder med et kontrakt-format – mere eller mindre detaljeret – som værktøj til at sikre sig at de stadig er “på samme side i bogen”

Ville du tage et job uden en kontrakt? Ville du købe noget stort – bil / hus / båd – uden en kontrakt? Nej vel – og alligevel går de fleste ind i det de håber er en meget lang – livslang – relation uden at gøre sig den ulejlighed at checke hvad de kan forvente, hvad den anden part gerne vil – og det gælder både på “jeg vil gerne have” og “jeg vil gerne give”-siden af ligningen.

Tanken er selvfølgelig ikke at lave en kontrakt i juridisk forstand. Formålet er at få talt (og løbende fulgt op på, hvordan det går) med væsentlige områder af relationen. Når vi tilføjer en eller anden grad af skriftlighed er det ikke for at kunne slå den anden oven i hovedet med “Du har skrevet under på …”, men for at prøve at sikre, at vi kommer hele vejen rundt. Også omkring alt det vi har svært ved at tale om – enten fordi vi er bange eller eller emnet er fyldt med tabu. Eller fordi det er så selvindlysende, at den anden selvfølgelig har regnet ud / kan forstå / husker at jeg da har sagt ….

Sæt tid af til at tale om – og tage noter – på de emner der er vigtige for jer. Vigtige for jer betyder i praksis vigtige for mindst én af jer. Listen nedenfor er ikke udtømmende og nogle dele er sikkert ikke relevante for jer – Så føj det til i synes mangler og slet det i er enige om er uden relevans for jeres forhold (men husk at tale om hvordan og hvorfor det ikke er relevant!)

Skal det virkelig være så besværligt at være i et forhold – er kærlighed ikke nok, Nu skal der jo heller ikke gå “management” i det hele ….?

De der har prøvet at være i et forhold der pludseligt (eller langsomt og sejt) bryder sammen vil nok være enige i, at forebyggelse havde været billigere. Både følelsesmæssigt, praktisk og økonomisk.

 

Aftale mellem ______ og ______ om omfanget og naturen af og betingelserne for vores forhold.

Åbent / monogamt forhold – seksuelt

 • Definition – hvad mener vi med “åbent” / “monogamt” – hvor går grænsen for acceptabel adfærd
 • Omfang (hvem / begrænsninger heri / vetoret osv.) & graden af eksklusivitet
 • Omfang (hvor meget tid / hvornår hhv. “ude” hhv. “hjemme” / vetoret osv.) & graden af eksklusivitet
 • Omfang (hvilken seksuel og/eller følelsesmæssig aktivitet er OK / ikke OK / vetoret osv.) & graden af eksklusivitet
 • Omfang af af “seksuel online” adfærd – hvad er OK / ikke OK

Åbent / monogamt forhold – følelsesmæssigt

 • Hvad vil vi hver især gerne give – ifht. hinanden og ifht. andre & graden af eksklusivitet
 • Hvad vil vi hver især gerne modtage – ifht. hinanden og ifht. andre & graden af eksklusivitet
 • Omfang af af “følelsesmæssig online” adfærd – hvad er OK / ikke OK

Åbent / monogamt forhold – praktisk / aktivitetsmæssigt / gå i byen … sammen og alene

 • Hvad vil vi hver især gerne give – ifht. hinanden og ifht. andre & graden af eksklusivitet
 • Hvad vil vi hver især gerne modtage – ifht. hinanden og ifht. andre & graden af eksklusivitet
 • Omfang af af “ikke-seksuel/ følelsesmæssig online” adfærd – hvad er OK / ikke OK

Kommunikation

 • Omfang af ærlighed / åbenhed / gennemsigtighed – fx. “don’t ask-don’t tell eller “full disclosure incl. the pictures”
 • Omfang af diskretion ifht. 3.parter – både vedr. “afsløring” af 3.parters forhold overfor partneren og “afsløring” af partnerens / forholdets forhold overfor 3. part
 • Regler / struktur (fx. at bruge bestemte stopord, tidsmæssige grænser / bestemte værktøjer – fx. Afdelingsmøde, Tale-lytte teknik – og pauseknappenModel for konflikthåndtering osv)

Økonomi

 • Hvor fælles er økonomien, hvor stort ansvar har vi for dels det fælles, dels hinandens økonomi (at være bagstopper for)
 • Hvor stor indflydelse har vi på hinandens forbrug – også i forhold til 3.parter
 • Hvordan organiserer vi økonomien i praksis (fælles konti eller ikke, fælles budgettering eller ikke)
 • Fordeling af fælles aktiver & økonomi ved evt. brud

Børn & familie i øvrigt

 • Hvordan forholder vi os til dine / mine / vores / 3. parters børn, herunder evt. “nye” børn med 3.parter
 • Ansvar for forældren hhv. ansvar for “bonusforældren”
 • Rettigheder for forældren hhv. ansvar for “bonusforældren”

Hvilke dele af aftalen har “Deal Breaking” karakter?

Hvordan ændrer vi på aftalen – midlertidigt eller permanent?

 • Gyldighedsperiode – og stillingtagen til om aftalen fortsætter “as-is” indtil en ny er på plads eller den bortfalder ved udløb
 • Hvor ofte gentænker / forhandler vi – hver måned / hvert kvartal / hvert halve år (jeg anbefaler at det er hver 6. – max er hver 12 måned)
 • Hvordan håndterer vi intentioner om udvidelse / indskrænkning (altså forudsigelser om fx. at åbne mere op eller ændre på fx. økonomien ude i fremtiden)
Indkøbskurv
Scroll to Top