Hov, kommer ligestillingen blandt skilsmisse-forældre?

Stadig flere børn ender hos far, når forældrene skilles, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og det er i stigende grad de helt små børn, som fædrene tager ansvaret for skriver Kristeligt Dagblad 14/8

20.000 fædre lever alene med deres børn i Danmark. Tallet er steget med 33 procent de seneste 10 år og er udtryk for et generelt ændret syn på, hvad fædre kan, og hvad mødre bør, mener flere familie

Faderen er i dag lige så knyttet til barnet som moderen, og det skyldes først og fremmest, at fædrene involverer sig mere og tidligere. De er med til fødslen, tager forældreorlov og deltager aktivt i forældremøder. Og det har betydet en stigende grad af ligestilling i forhold til, hvem der har lyst til og er i stand til at håndtere opdragelsen af barnet, mener seniorforsker på Socialforskningsinstituttet Bente Olsen.

– Når skilsmissen kommer, vil flere fædre end tidligere derfor gøre krav på barnet. Og flere mødre er samtidig villige til at give afkald. Formentlig fordi de stoler mere på mandens evner til at tage sig godt af barnet, men også fordi moderrollen har ændret sig, siger hun. 

Der er bare lige det, at jeg kan ikke få tallene til at stemme! Jeg er muligvis statistik-mongol, jeg håber det faktisk, men alligevel…. Hvis jeg søger i Statistikbanken på Danmarks Statistik (http://www.dst.dk) kommer jeg frem til at andelen af børn der bor hos en enlig far er flg:

      Børn, der bor hos far / i % af “alle børn”
1981   17.761  1,4%
1986   19.089  1,7%
1991   19.428  1,8%
1996   17.904  1,6%
2001   19.954  1,7%
2006   24.635  2,0%

Det ser jo flot ud! Hvis man kigger på de absolutte tal er det en fin stigning – fra knap 18.000 til over 24.000 på 25 år; Heraf ligger alene to tredjedele af stigningen de sidste 5 år. NU RYKKER DET for ligestillingen på det område! Flot mænd! – godt gået! Flot mødre! – at i tør give slip. Flot Statsamter (Statsforvaltninger) – godt gået med noget mere ligestilling.

Men … stigningen i antallet af børn, der bor hos en enlig far kan stort set ALENE forklares med, at flere børn bor uden for kernefamilien. Og Vupti;

Hvis man ser på hvilken %-ANDEL af “delebørnene”, der bor hos en enlig far, så er der i praksis ikke sket en s*** de sidste 25 år.

      Børn hos far / i % / i % af alle børn udenfor kernefamilien
1981   17.761  1,4%  8,4%
1986   19.089  1,7%  8,1%
1991   19.428  1,8%  7,9%
1996   17.904  1,6%  6,9%
2001   19.954  1,7%  7,3%
2006   24.635  2,0%  8,0%

Fra 8,4% til 8 % på 25 år er da ikke en fremgang …….vel?

Hvis man så tager tallene med for de børn, der bor hos enten hos “enlig far” ELLER “enlig far + dennes partner”

      Børn   i % af alle børn udenfor kernefamilien
1981   27.716 13,2%
1986   30.129 12,8%
1991   30.483 12,4%
1996   27.581 10,7%
2001   30.068 10,9%
2006   36.416 11,8%

Så ser det vist heller ikke så fremgangsrigt ud?

Fortæl mig at jeg har lavet en statistik-brøler et sted – glemt at lægge nogle tal sammen eller noget i den stil. For jeg KAN ikke få tallene til at stemme med konklusionen. Eller den virkelighed jeg oplever herude IRL.

Det er ikke bare fordi det er et dårligt stykke journalist eller SFI-arbejde …… vel?

——-
Samme historie på avisen.dk
——-
Danmarks Statistik, BRN05 For god ordens skyld: min definition af “udenfor kernefamilien” er antallet af børn, der bor hos “enlig mor, mor og partner, enlig far, far og partner”. Jeg har altså udelukket de børn, der er “udeboende” og børn, der bor hos “mor og far”

Indkøbskurv
Scroll to Top