Akut krisepsykologi

I vores samfund får vi dagligt informationer om hændelser, som er voldsomme. Det kan være ulykker, knivstikkeri, røveri, brand, overfald hjemme eller på gaden, mennesker, der falder om og måske dør mm. Mange har vænnet sig til at se disse hændelser bl.a. i nyhederne som filmreportager eller i film, men sker sådanne hændelser i vores eget liv, kommer vi ofte ud i en krise.

Måden, vi tackler en krise på, er forskellig fra person til person. Uanset denne forskel ligger udfordringen i at komme igennem krisen og komme ud på den anden side som en hel person – uden varige mén og skader på ens psyke. Problemet er, at de fleste af os ikke har det psykiske beredskab eller netværk til at klare disse særlige situationer. Naturligvis! Sådanne hændelser hører ikke til i et almindeligt hverdagsberedskab.

Sådanne hændelser påvirker så meget, at det ændrer ved noget i ens person – en voldsom, uoverskuelig eller trist erfaring tynger i ens rygsæk og man må reagere. Ikke ved at lægge låg på, men ved at finde ud af, hvordan man skal forholde sig til denne nye situation. Og hvad gør man så, når der måske kommer flashbacks af episoden eller man måske vågner op og krop og sind reagerer, som var man tilbage til hændelsen igen. Hvad gør man ved det tankespind, som i løbet af et øjeblik besætter ens øvrige tanker, så opmærksomheden trækkes ned i en negativ spiral, styret af den forfærdelige oplevelse …

Alt dette er normale reaktioner, ligeså er følelse af uvirkelighed, voldsomme følelser, mange og uvante kropslige reaktioner, en lurende angst og mange andre reaktioner.
Disse reaktioner kommer særligt i den akutte situation, men ubearbejdet kan man risikere, at de forsætter 1,2 eller 5 år efter …

Det er derfor, det er relevant at søge hjælp hos en professionel – for at lindre, forebygge og afhjælpe.

Ved at søge hjælp hos en professionel kan man oparbejde sunde måder at forholde sig på i forhold til de nye udfordringer. Her får man et rum med hjælp til at bearbejde de indtryk, oplevelsen har skabt, samt støtte til at komme igennem krisens mange udfordringer. De akutte problemer kan nemlig afhjælpes. De fleste har fx brug for redskaber til at klare sig igennem den første nat, som altid er den værste. Der er brug for at vide, hvad man skal gøre, når tankerne tager over og hovedet bliver til en myretue fyldt med tanker og billeder. Ligeså er det ret afgørende at bruge kendskabet til kroppens gavnlige virkning på sindet.

Dét, en professionel kan, er, at give personlige guidelines til at udvikle og fastholde sunde reaktionsmønstre, samt give redskaber, så man selv kan klare udfordringerne videre frem.
En psykolog fjerner ikke de svære udfordringer, nej, men på 3-4 sessions er det muligt at hjælpe den enkelte rigtig godt i vej.

Tusse Sidenius er psykolog og arbejder i det daglige med akut krisehjælp, stress & selvværdsproblemer.

Du kan kontakte hende på www.trives-du.dk, mail@trives-du.dk eller på telefon 26297891

Indkøbskurv
Scroll to Top